Eén loket voor digitaliseringsvraagstukken

Digitalisering is een van de grootste uitdagingen van deze tijd en staat hoog op de bestuurlijke agenda’s. De ontwikkelingen gaan razendsnel, zeker in de innovatieve high tech Brainport regio, waar wij ons bevinden. Gespecialiseerde bedrijven en hun toeleveranciers lopen voorop in digitalisering, maar voor het mkb is het vaak lastig om deze snelle ontwikkelingen te volgen en te implementeren in hun bedrijfsvoering. Dit terwijl innovaties op het gebied van digitalisering ook essentieel zijn voor deze bedrijven en hun toekomstbestendigheid.

Ons doel

Digitale Werkplaats Midden & Zuidoost-Brabant is gestart om een regionaal kennisnetwerk te vormen om de innovatiekracht en digitalisering van het mkb in de regio te vergroten. Dit netwerk biedt een ‘loket’ aan mkb-ers dat studenten en ondernemers matcht om kennis en ervaring uit te wisselen. Met Digitale Werkplaats slaan we een brug: het onderwijs (wo, hbo en mbo) levert relevante kennis en hulp

op het gebied van digitalisering en het mkb biedt op haar beurt door middel van praktijkcases relevante ervaring en kennis voor studenten. Ons doel is om in drie jaar tijd 600 mkb-ers te matchen met 3000 studenten.
Samen maken we de stap naar een duurzame digitalisering.