Digitale innovatie voor MKB

Digitale ontwikkelingen gaan snel. Bedrijven weten niet altijd goed hoe om te gaan met nieuwe technologieën zoals AI, XR en serious gaming, bijvoorbeeld door gebrek aan technische expertise of door vragen over de toepassing ervan. Om  bedrijven in de regio Tilburg hiermee te helpen start Mindlabs met Furtures Lab. Via Futures Lab werken studenten en medewerkers samen met bedrijven aan vraagstukken over de toepassing van nieuwe technologie. In een periode van 4-6 maanden worden de vraag en mogelijke oplossingen bekeken, waarna een oplossing ook toegepast kan worden.

Futures Lab 
Het Futures Lab volgt geen vast, lineair proces, maar werkt met een flexibele instelling en verschillende toolboxen, oa. voor onderzoek, brainstorming, prototyping, scenarioplanning en testing. Studenten worden hier begeleid door experts van verschillende onderwijsinstellingen, en werken – in teamverband of alleen – aan de opgaven van bedrijven. Futures Lab is een onderdeel van MindLabs., een samenwerkingsverband waarin verschillende kennisinstellingen (waaronder Fontys, Tilburg University en ROC Tilburg), overheden en een groeiend gezelschap van bedrijfspartners, maatschappelijke instellingen en startups participeren. 
 

Verduurzaming van Digitale Werkplaats  
Het was steeds het doel om binnen Mindlabs een Hybride LeerOmgeving (HLO) te realiseren waarin studenten van de verschillende kennisinstellingen samen met partners aan vraagstukken werken. Dit Futures Lab kan nu versneld van start gaan dankzij een samenwerking met Digitale Werkplaats Midden- en Zuidoost Brabant. Binnen dat project werken onder meer Fontys, Tilburg University en ROC Tilburg al enkele jaren samen met een gelijksoortig doel: studenten helpen MKB-bedrijven bij digitaliseringsvraagstukken. Nu het einde van dit project nadert, werd gezocht naar verduurzaming van het project. Deze verduurzaming gaat nu deels samen met de start van Futures Lab.