Een goede start met datamanagement

Inzicht krijgen in de prestaties van je bedrijf begint bij het analyseren van data, het vertalen van die data naar betekenisvolle managementinformatie en het inrichten van een datadashboard en/of managementsysteem. Eerstejaars studenten van het business profiel van Fontys ICT gaan hiermee in hun tweede semester voor bedrijven aan de slag. Ze werken dit semester aan drie beroepsproducten:

  • Een balanced scorecard waarbij de voornaamste focus ligt op het opstellen van KPI's op het vlak van proces, finance en klantanalyse.
  • Een factsheet waarbij de focus ligt op het verantwoord opbouwen van een data-analyse om tot betrouwbare en betekenisvolle managementinformatie te komen.
  • Een conceptueel prototype waarbij de twee eerdergenoemde beroepsproducten samenkomen in een product wat de opdrachtgever vervolgens technisch kan laten ontwikkelen.

Werkwijze

De vakinhoudelijke onderwerpen worden door de docenten in het semester onderwezen en beoordeeld. Het bedrijf levert de casus en de begeleiding/coaching vanuit beroepenveld. Hiervoor is zo nu en dan contact nodig met het bedrijf vanuit de studenten.

Denk aan het kunnen stellen van vragen (bv via e-mail of Teams) maar ook bij de sprintopleveringen (4x per semester). De opdrachtgever geeft tijdens sprintopleveringen feedback op de oplevering en de producten.